Alumni Kami

Kumpulan Kecemerlangan Soka Bloom

Encik Ikeda memberikan nama “Kumpulan Kecemerlangan Soka Bloom” kepada kumpulan graduan Tadika Seri Soka pada 26 Julai 2014. Diharapkan agar graduan-graduan dapat membesar menjadi individu yang cemerlang dan membina akhlak yang mulia. Graduan-graduan haruslah berusaha untuk memberikan sumbangan ke arah mencapai keamanan dunia dan kebahagiaan manusia sejagat. Kejayaan graduan-graduan ialah kejayaan Tadika Seri Soka.

Maklumat Aktiviti

Perhimpunan Kumpulan Kecemerlangan Soka Bloom pertama
(26 Julai 2014)

Perhimpunan Kumpulan Kecemerlangan Soka Bloom keempat
(23 Jun 2018)

Hello Alumni! Sila berikan maklumat anda di sini supaya kami dapat menghubungi anda!

Dengan mengklik hantar, saya bersetuju dengan notis Akta Perlindungan Data Peribadi untuk Tadika Seri Soka.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bahasa Melayu
error: Content is protected !!